Searching...


APDIRBAMOJI GAMYBA APDIRBAMOJI GAMYBA


APDIRBAMOJI GAMYBA

Į šią sekciją įeina fizikinis ar cheminis medžiagų, terpių ar jų sudedamųjų dalių pakeitimas naujais produktais, nors tai negali būti naudojamas kaip vienintelis universalus kriterijus apibrėžiant apdirbamąją gamybą (žr. toliau pastabą dėl atliekų perdirbimo). Perdirbtos medžiagos, terpės ar jų sudedamosios dalys yra žaliavinės medžiagos, t.y. žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, kasybos ar karjerų eksploatavimo, taip pat kitų apdirbamosios pramonės veiklos rūšių produktai. Esminis daiktų pakeitimas, atnaujinimas ar rekonstravimas paprastai yra priskiriamas gamybai.

Naujai pagaminti produktai gali būti gatavi, tinkami naudoti ar vartoti produktai arba pusgaminiai, kurie, kaip žaliava, tinka naudoti tolesnei gamybai. Pvz., aliuminio oksido perdirbimo produktas yra žaliava pirminiam aliuminiui gaminti; pirminis aliuminis yra žaliava aliuminio vielai gaminti; aliuminio viela yra žaliava surenkamiems vieliniams gaminiams ar dirbiniams gaminti.
Mašinų ir įrenginių specializuotųjų komponentų ir dalių, pagalbinių reikmenų ir papildomų įtaisų gamyba, paprastai, klasifikuojama tose pačiose mašinų ir įrenginių, kuriems skirtos tos dalys ir pagalbiniai reikmenys, gamybą atitinkančiose klasėse. Mašinų ir įrenginių nespecializuotųjų komponentų ir dalių, pvz., variklių, stūmoklių, generatorių, elektrinių blokų, vožtuvų, krumplinių pavarų, ritininių guolių, gamyba yra klasifikuojama gaminius atitinkančiose klasėse, nesvarbu, kurioms mašinoms ar įrenginiams tinka tos dalys. Tačiau specializuotųjų komponentų ir pagalbinių reikmenų gamyba formavimo ar štampavimo būdu iš plastiko įeina į 22.2 grupę.

Pagamintų gaminių komponentų surinkimas yra laikomas gamyba. Čia įeina pagamintų gaminių surinkimas tiek iš pusgaminių, tiek iš gatavų komponentų.

Atliekų grąžinamasis perdirbimas, t.y. atliekų perdirbimas į antrines žaliavas yra klasifikuojamas 38.3 grupėje (Medžiagų grąžinamasis perdirbimas). Nors čia gali įeiti fizikinis ar cheminis perdirbimas, tačiau procesas nėra priskiriamas apdirbamosios gamybos procesui. Šios veiklos pagrindinis tikslas yra atliekų apdorojimas ar perdirbimas, kurie klasifikuojami E sekcijoje (Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir atgavimas). Tačiau naujų gatavų produktų (o ne antrinių žaliavų) gamyba yra klasifikuojama apdirbamojoje gamyboje, net jeigu šiame procese vietoje žaliavų naudojamos atliekos. Pvz., sidabro gamyba iš fotografijos juostų atliekų yra prilyginama gamybos procesui.

Pramoninių, komercinių ir panašių mašinų ar įrenginių remontas ir techninė priežiūra, apskritai, klasifikuojami 33 skyriuje (Mašinų ir įrangos remontas, techninė priežiūra ir įrengimas). Tačiau kompiuterių asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas yra klasifikuojamas 95 skyriuje (Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas), tuo tarpu variklinių transporto priemonių remontas yra klasifikuojamas 45 skyriuje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas).

Mašinų ir įrenginių įrengimas, kai jis atliekamas kaip specializuota veikla, klasifikuojamas 33.20 klasėje.

Pastaba: Kartais riba tarp gamybos ir kitų klasifikavimo sistemos sektorių gali būti ne visai aiški. Kaip taisyklė, apdirbamoji gamyba yra susijusi su medžiagų pavertimu naujais produktais. Veiklos rezultatas yra naujas produktas. Tačiau apibrėžtis, kas yra naujas produktas, iš dalies gali būti subjektyvi. Kad būtų aiškiau, NACE klasifikatoriuje toliau nurodytos veiklos rūšys priskiriamos apdirbamajai gamybai:
- šviežios žuvies apdorojimas (austrių atidarymas, žuvies filė paruošimas), atliekamas ne žvejybiniame laive (žr. 10.20)
- pieno pasterizavimas ir supilstymas į butelius (žr. 10.51)
- odos apdirbimas (žr. 15.11)
- medienos konservavimas (žr. 16.10)
- spausdinimas ir su juo susijusi veikla (žr. 18.1)
- padangų restauravimas (žr. 22.11)
- prekinio betono mišinio gamyba (žr. 23.63)
- elektrolitinis dengimas, metalizavimas ir terminis metalų apdorojimas (žr. 25.61)
- mašinų remontas ir perdarymas (pvz., automobilių variklių, žr. 29.10)

Priešingai, yra veiklos rūšių, kurios kartais priskiriamos pramoninei gamybai, tačiau NACE klasifikatoriuje yra klasifikuojamos kitose sekcijose (t.y. neklasifikuojama kaip apdirbamoji gamyba). Į jas įeina:
- medienos ruoša, klasifikuojama A sekcijoje (Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė)
- žemės ūkio produktų paruošimas, klasifikuojamas A sekcijoje (Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė)
- maisto paruošimas vartoti nedelsiant gamybos vietoje, klasifikuojamas 56 skyriuje (Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla)
- rūdų ir kitų naudingųjų iškasenų paruošimas, klasifikuojama B sekcijoje (Kasyba ir karjerų eksploatavimas)
- statinių statyba ir jų surinkimo darbai, atliekami statybvietėje, klasifikuojami F sekcijoje (Statyba)
- veikla, susijusi su didelių kiekių produkcijos suskaidymu ir perskirstymu mažesniais kiekiais, įskaitant pakavimą, perpakavimą ar skysčių ir chemikalų pilstymą į butelius; atliekų rūšiavimą; dažų maišymą pagal kliento užsakymą; metalų pjaustymą pagal kliento užsakymą, produkto atnaujinimą, bet ne naujo produkto gamybą, klasifikuojama G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas)
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +420 274 000 800
E podpora.cz@dnb.com