Searching...


RUDARSTVO I VAĐENJE RUDARSTVO I VAĐENJE


RUDARSTVO I VAĐENJE

Ovo područje uključuje vađenje minerala, koji se u prirodi nalaze kao kruti (ugljen i rude), tekući (nafta) ili plinoviti (prirodni plin). Vađenje se može obavljati podzemnim i površinskim kopom, bušenjem, podmorskim kopom itd.
Ovo područje uključuje i dodatne djelatnosti potrebne za transport i tržište mineralnih proizvoda, npr.: lomljenje, drobljenje, mljevenje, čišćenje, sušenje, razvrstavanje, koncentriranje ruda, ukapljivanje prirodnoga plina i briketiranje krutih goriva. Te djelatnosti često obavljaju jedinice za vađenje resursa i/ili druge koje su smještene u blizini.
Rudarske djelatnosti razvrstavaju se u odjeljke, skupine i razrede na osnovi glavnoga proizvedenog minerala. Odjeljci 05 i 06 odnose se na vađenje fosilnih goriva (ugljena, lignita, nafte, plina); odjeljci 07 i 08 odnose se na vađenje metalnih ruda, različitih minerala i proizvoda kamenoloma.
Neke tehničke djelatnosti u ovom području, posebno one koje se odnose na vađenje ugljikovodika, mogu obavljati specijalizirane jedinice za treće osobe kao industrijske usluge koje su prikazane u odjeljku 09.

Ovo područje isključuje:
- preradu izvađenih sirovina, vidi područje C (Prerađivačka industrija)
- korištenje izvađenih sirovina, bez daljnje transformacije za potrebe građevinarstva, vidi područje F (Građevinarstvo)
- punjenje u boce prirodne izvorske i mineralne vode s izvora i zdenaca, vidi 11.07
- lomljenje, drobljenje i drugu obradu nekih vrsta zemlje, kamena i minerala koja nije povezana s rudarstvom i vađenjem, vidi 23.9
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +420 274 000 800
E podpora.cz@dnb.com