Searching...


DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE


DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

Ovo područje uključuje pružanje usluga smještaja za kraći boravak za posjetitelje i ostale putnike te pružanje usluga pripremanja obroka hrane i pića koja se mogu odmah konzumirati. Količina i vrsta dopunskih usluga koje se mogu osigurati unutar ovog područja dosta varira.

Ovo područje isključuje pružanje usluga smještaja za duži boravak, što se smatra glavnim boravištem i razvrstava se pod područje L Poslovanje nekretninama. Također je isključena priprema obroka, hrane i pića koja se ne mogu odmah konzumirati ili se prodaju preko neovisnih distributivnih kanala, npr. djelatnošću trgovine na veliko ili trgovine na malo. Priprema tih obroka hrane razvrstava se pod područje C Prerađivačka industrija.
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +420 274 000 800
E podpora.cz@dnb.com