Searching...
Supply detail

SŤAŽNOSTI, PETÍCIE A KONTROLA V ŠTÁTNEJ SPRÁVE (ID: 2547)

Autor reagoval na právnu úpravu sťažností a petičného práva a na zákon o kontrole v štátnej správe a spracoval praktickú príručku formou komentára k jednotlivým predpisom, ktorý dopĺňa súborom odporúčaných písomností. ISBN:___-__-____-___-_


Entry date: 27.05.2010
Expiration date: 31.12.3000



Back New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +420 274 000 800
E podpora.cz@dnb.com