Vyhledávám data...
Detail poptávky

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy (ID:140303)

Evidenční číslo: F2023-039245
Druh zakázky: Služby
Místo plnění: Místem předání výstupů jednotlivých plnění dle této smlouvy je sídlo objednatele, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jiné místo předání. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby, neurčí-li Objednatel jinak.
Stručný popis VZ: Zadavatel hodlá realizovat stavební projekt „Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy“ (dále jen „Projekt“ nebo „Stavba“) spočívající v demolici staveb, sanaci a hrubých terénních úpravách v lokalitě letiště Líně, který je blíže specifikovaný v Inženýrských podkladech pro účely zpracování projektové dokumentace pro Projekt (dále jen „Inženýrské podklady“). Realizaci sanace a hrubých terénních úprav bude předcházet demolice stávajících stavebních objektů a zpevněných ploch v rozsahu cca 130 nadzemních a podzemních stavebních objektů, včetně inženýrských sítí technické infrastruktury a přeložek, dále betonové, asfaltové, panelové a štěrkové zpevněné plochy (dále jen „demolice“). Demolice jsou nedílnou součástí Stavby. Předmětem zadávané veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu: 1) Projektové dokumentace pro vydání souhlasu s odstraněním stavby (v rámci projektu „Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy“) (dále jen „DBP“); 2) Projektové dokumentace pro vydání společného povolení záměru hrubých terénních úprav (dále jen „DUSP“); a 3) Projektové dokumentace pro provedení stavby záměru hrubých terénních úprav, tj. projektové dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby (dále jen „PDPS“). Předmětem plnění je dále zajištění veškerých potřebných povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek (vše dle specifikace a za podmínek obsažených v Inženýrských podkladech a přílohách této zadávací dokumentace) dle specifikace a za podmínek obsažených v Inženýrských podkladech nezbytných pro řádné (bezvadné) podání ohlášení záměru odstranit stavbu (cca 130 nadzemních a podzemních stavebních objektů a zpevněných ploch) a získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby či povolení k odstranění stavby a dále zajištění veškerých potřebných povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení hrubých terénních úprav (dále jen „SP“) a získání pravomocného společného povolení hrubých terénních úprav. Součástí předmětu plnění je dále rovněž výkon činností autorského dozoru Stavby. Předmětem plnění je rovněž poskytování součinnosti zadavateli při realizaci dalších činností souvisejících s realizací Stavby a dále poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele Stavby včetně součinnosti při případné předběžné tržní konzultace pro výběr zhotovitele Stavby.
CPV kód hlavního předmětu: 71250000
Druh řízení: Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek: 17.10.2023
Datum zveřejnění: 04.09.2023
Rozdělení VZ na části: Ne
Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci: ..
Datum otevírání obálek: 17.10.2023
Vztahuje se VZ k projektu financovaném EU: Ne


Datum zveřejnění: 04.09.2023
Datum platnosti: 17.10.2023

Nejste registrovaný uživatel systému HBI Obchodní příležitosti a chcete získat plné znění poptávky/nabídky?
Kontaktujte nás na tel.: 274 000 800 nebo e-mailem poptavky@hbi.cz


Zpět přidat poptávku nové hledání
Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

pondělí - pátek:
8:00 - 16:00

 +420 274 000 800
 podpora.cz@dnb.com