Vyhledávám data...

Stručná historie značky HBI v hlavních bodech:

1994

Vydání prvního produktu - tištěné příručky Významné podniky České republiky (VPČR) 1994 se 3.000 firemními profily. Vznik oddělení telemarketigového ověřování informací.

1995
Příručka VPČR 1995 s 5.000 firemními profily. Ověřování probíhá kombinací telemarketingu a Direct Mailů. Začátek prodeje reklamy do příruček a produktů prostřednictvím telemarketingu. Založení oddělení obchodních zástupců. Zahájení prodeje informací formou disket

1996
Příručka VPČR 1996 s 7.500 firemními profily. Nový produkt Kdo řídí české hospodářství 1996 s 22.000 českých managerů. Rozvoj prodejů formou telemarketingu a skupiny obchodních zástupců. První CD-ROMy ve spolupráci se společností Albertina Data a poskytování informací on-line prostřednictvím společnosti Tanger (EOTEL).

1997
Zahájení prodeje obchodních programů (kombinace produktů a služeb HBI s poskytováním informací o zahraničních subjektech) prostřednictvím obchodních zástupců. Marketingová příručka VPČR 1997 s 11.000 firemními profily. 4x ročně aktualizovany CD-ROM.

1998
Nástup nové generace CD-ROM a CD-Print s uživatelským programem společnosti Optosof. Rozvoj obchodních programů HBI. Ověřování firemních profilů se stává kombinací majoritního formou telemarketingu a obchodních zástupců a minoritního prostřednictvím Direct Mailových aktivit. Tištěná příručka s 11.000 profilů firem, CD-Print s pololetní aktualizací, CD-ROM se čtvrtletní aktualizací. Zahájení spolupráce se společností Internet Securities.

1999
Internetová databáze Významné podniky střední Evropy se 60.000 měsíčně aktualizovanymi firemními profily z Polska, Maďarska a ČR na adrese www.hoppbonn.com. Další rozvoj počtu vyhledávacích kritérií na CD, jakož i zvyšování obsahu položek firemního profilu v databázích a na produktech. Zahájení spolupráce s periodikem Podnikání Plus. Tištěny produkt obsahuje 15.707 firemních profilů, poslední aktualizace CD potom více než 17.500 firemních profilů. Investice do nové národní internetové aplikace e-monitor.

2000
Národní internetová databáze e- monitor s on- line aktualizací dat. Obsahuje více než 21.320 firemních profilů.

2001
Rozvoj internetových databází s možností on-line aktualizace firemních dat, HBI Monitor, informací o produktech a službách, HBI Product, certifikátech kvality, HBI Quality, zveřejňování nabídek a poptávek HBI Market a tiskovych zpráv, HBI Press. V prosinci společnost vstoupila na slovenský trh akvizicí práv na poskytování služeb Európskej databanky na území SR.

2002
Spuštění nového internetového modulu HBI Euro, který umožňuje registrovanym uživatelům tohoto systému pracovat s firemními databázemi evropských zemí ve struktuře Business to Business.

2003
Rozšíření databáze Významné podniky ČR na 28.737 firemních profilů ve struktuře B2B/A a databáze HBI Euro na 706.000 firemních profilů.

2004
Spuštění mezinárodní databáze firem - Proodle, která poskytuje informace o více než 1,4 mil. firmách z 16 zemí Evropy. Zahájení klasifikace firem dle CPV kódů. Rozšíření databáze Významné podniky ČR na 30.821 firemních profilů ve struktuře B2B/A.

2005
Rozšíření databáze Významné podniky ČR na více než 32 000 firemních profilů ve struktuře B2B/A. Spuštění nového designu internetových stran HBI.

2006
Nový systém nabídek a poptávek HBI Market. Změna vlastnické struktury HBI, novým vlastníkem švédská společnost Bisnode (Bonnier, Ratos).

2007
Spuštění nového česko-slovenského B2B portálu umožňujícího současné prohledávání databází HBI Česká republika a Bisnode Slovensko, s.r.o.

2008
Navázání spolupráce se společností LMC s.r.o.. Nově jsou k dispozici na portálu hbi.cz informace o nabídkách pracovních míst portálu jobs.cz

2009
Rozšíření databáze firem na hbi.cz na 550.000 firemních profilů. Zahrnuta většina obchodních společností ČR. Spuštění nové služby s názvem "Ověř partnera" poskytující podrobné informace z účetních závěrek jednotlivých firem + informace o negativních událostech souvisejících z danou firmou /exekuce, konkurzy, insolvence atd/

2010
Rozšíření databáze firem na hbi.cz na 850.000 firemních profilů. Databáze firem zahrnuje obchodní společnosti i podstatnou část aktivních podnikatelů - fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku ČR

2011
Stěhování všech společností skupiny Bisnode v ČR do společných prostor v pražských Stodůlkách. Portál hbi.cz propojuje své informace o firmách s portálem wlw.cz patřícím taktéž do skupiny Bisnode. Zahájení prodeje společných služeb.

2012
Ukončení vydávání databáze firem na CD. Nadále budou veškerá data distribuována klientům prostřednictvím on-line služeb.

2013
HBI česká republika s.r.o. v rámci fůze sloučila spolu s ostatními subjekty ze skupiny do jediné společnosti Bisnode česká republika a.s.. Skupina Bisnode má v ČR 170 zaměstnanců a v roce 2012 dosáhla tržeb převyšujících 220 milionů korun

2014
Rozšíření databáze firem na hbi.cz na 1.520.000 firemních profilů. Spuštění nové verze B2B databáze firem na hbi.cz.

2020

Bisnode se oficiálně stává součástí Dun & Bradstreet. Po 17 letech strategického partnerství děláme krok vpřed jako jeden #TeamDNB, abychom pomohli našim zákazníkům konkurovat, růst a prosperovat. Dun & Bradstreet pomáhá společnostem zlepšovat výkonnost jejich podnikání prostřednictvím dat a poznatků.


Provozovatelem databáze je společnost Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4,155 00 Praha 5 - Stodůlky. IČ: 63078201, DIČ: CZ63078201. Společnost registrovaným správcem osobních údajů a je zapsána v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00005312. 

Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

pondělí - pátek:
8:00 - 16:00

 +420 274 000 800
 podpora.cz@dnb.com