Vyhledávám data...
Detail nabídky

Významné vědecké aktivity Endokrinologického ústavu pokrývají široké spektrum současné endokrinologie. (ID: 2420)

Výzkum pokrývá široké spektrum témat současné endokrinologie, počínaje tyreologií přes problematiku steroidních hormonù, neuroendokrinologii, imunoendokrinologii, molekulární endokrinologii a genetiku, endokrinologii stárnutí až po výzkum diabetu a obezity. Výzkum obnáší nejen klinické studie, ale i epidemiologická šetření a otázky základního výzkumu. Každoročně pracovníci ústavu řeší 25—30 výzkumných projektů, podporovaných jak domácími grantovými agenturami (Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví, Grantová agentura České republiky a dalšími), tak mezinárodními projekty (Projekt COST, 6. rámcový projekt Evropské unie aj.). Od roku 2000 výzkumní pracovníci a lékaři z ústavu publikovali 511 originálních článků, z toho 162 (32 %) v zahraničních impaktovaných časopisech. Každoročně je v ústavu vyšetřeno téměř 45 000 pacientů na třech klinických odděleních - Klinické endokrinologie, v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity a v Laboratoři funkční diagnostiky. Do každodenní klinické praxe byly zavedeny nové diagnostické přístupy, zahrnující stanovení nově objevených hormonů, clampové techniky a molekulárně biologické metody. Nedávná restrukturalizace a modernizace biochemických laboratoří a odběrového boxu umožnily využití moderních prostředků a zařízení, nabízejících široké spektrum biochemických a hormonálních vyšetření. Každodenně je v laboratořích vyšetřeno okolo 300 pacientů. To představuje ročně okolo půl milionu hormonálních a dalších biochemických vyšetření provedených v ústavu. Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, začleněné do ústavu v roce 2002, zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu obezity, se zaměřením na těžce obézní jedince a pacienty s vysokým rizikem kardiometabolických onemocnění. Ústav je zapojen do pregraduální výuky na lékařských fakultách, na přírodovědecké fakultě a také na Jihočeské univerzitě. Jak lékaři, tak ostatní výzkumní pracovníci významně přispívají k postgraduální výuce endokrinologie v rámci Subkatedry endokrinologie jako součásti Ústavu pro další vzdělání lékařů (IPVZ), sídlící v ústavu. Jak ústav, tak subkatedra získaly akreditaci pro obor endokrinologie od ministerstva zdravotnictví. Od začlenění Centra pro diagnostiku a léčbu obezity ústav nabízí jedinečný jednotýdenní výukový program pro specialisty v oboru obezitologie, organizovaný Českou obezitologickou společností. V nadcházejících letech očekáváme ještě těsnější spolupráci s Karlovou univerzitou a s Akademií věd, které by se měly odrazit i v novém statutu ústavu.


Datum zveřejnění: 16.01.2013Zpět nové hledání
Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

pondělí - pátek:
8:00 - 16:00

 +420 274 000 800
 podpora.cz@dnb.com