Vyhledávám data...
Detail nabídky

K bezpečnosti na na našich silnicích rozhodujícím způsobem přispívá Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. (ID: 2361)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, přísp. organizace provádí - Výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a II. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci své územní působnosti. - Správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace. - Údržba silnic I. třídy, rychlostních silnic a dálnic a ostatních pozemních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace. - Zabezpečení výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy a jejich součástí a dalších staveb nutných pro provoz a jejich správu a údržbu. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je: 1. Vedení evidence silnic, mostů a silničního příslušenství. 2. Zabezpečení prohlídek silnic. 3. Zabezpečení prohlídek mostních objektů. 4. Provádění údržby a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení, nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství. 5. Provádění údržby a opravy mostů. 6. Zajišťování a provádění další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.1381997 Sb., o pozemní komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/197 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon provádí. 7. Provádění oprav a údržby pozemních komunikací. 8. Provádění zimní údržby silnic. 9. Realizace dopravních opatření, dopravních značení. 10. Zabezpečení správy a údržby silnic za krizových stavů.


Datum zveřejnění: 29.09.2012Zpět nové hledání
Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

pondělí - pátek:
8:00 - 16:00

 +420 274 000 800
 podpora.cz@dnb.com